Garantija

UAB “Alksnio baldai ir Co” prekių kokybė atitinka Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus, technines sąlygas bei prekės realizavimui keliamus reikalavimus.

 

Baldams suteikiama 24 mėnesių kokybės garantija.

 

Garantijos galiojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekių pardavimo dienos.

 

Garantija negalioja, jei defektai atsirado dėl neteisingo ar netinkamo baldų eksploatavimo.